menu
missing image missing image

Най-новата разработка на Elprom Heavy Industries – RSV 22

В резултат на множество направени проучвания, анализи и тестове, най-новата разработка на Elprom Heavy Industries – RSV 22 премина успешно типови изпитания под инспекцията на международната акредитирана лаборатория CESI, Италия с участието на KEPCO, Корея.


Трифазният стъпален регулатор, работещ в газова изолационна среда (SF6) е базиран на добре известните стъпални регулатори RSV9 и RS21, в допълнение с иновативни конструктивни решения.

Всички новини