menu

Правила

 

 

Фирменото ръководство отделя специално внимание на дейности, насочени към подобряване на трудовата безопасност, осигуряване на здравословни условия на работа и опазване на околната среда, чрез постоянни инвестиции за оборудване и машини.


Елпром Хеви Индъстрис