menu

Етичен кодекс

Етичен кодекс

 С настоящия Етичен кодекс на фирмата, ние желаем твърдо да заявим ангажираността си да ръководим бизнеса си в съответствие с най-високите стандарти на бизнес етиката и да окуражаваме нашите служители да обсъждат етични въпроси с ръководството на фирмата, за да можем да поддържаме този висок стандарт. Общоприетите ценности на бизнес етиката, които характеризират подхода на Елпром Хеви Индъстрис налагат висок професионален стандарт и поощряване на справедливите и коректни взаимоотношения с нашите служители и партньори. Етичният кодекс подсилва ангажираността на нашата основна политика да поддържаме свободна, справедлива и спокойна работна среда и равноправни възможности.

 

Настоящият Етичен кодекс определя нашите стандарти на поведение и съответства на първоначалната ни роля и обществени отговорности като корпоративно тяло. Ние декларираме, че ще спазваме Етичния кодекс.

 

  • Ще бъдем етична фирма, която спазва всички вътрешни и международни закони и правила чрез справедливи и прозрачни методи на управление.
  • Ще полагаме всички усилия, за да удовлетворим нашите клиенти, посрещайки техните нужди и очаквания.
  • Ще се стремим към максимален корпоративен растеж чрез справедливо и ефективно управление.
  • Ще изпълняваме нашите обществени задължения и отговорности, като работим за благото на нашата общност и допринасяме за развитието на нашето общество и нация.
  • Ще работим за създаването на прозрачна корпоративна култура чрез почтени практики на търговия и конкуренция.
  • Ще се стремим да бъдем фирма с най-висококачествени човешки ресурси, предлагайки на нашите служители равни възможности в безопасна и удобна работна среда.

 

1-2.Ръководство за спазване на антикорупционните закони

2-1.Кодекс за фирмено поведение

2-2.Специален кодекс за поведение при финансово-счетоводни длъжности

2-3.Ръководство за бизнес етика

2-4.Кодекс за етично бизнес поведение на партньори